Υπηρεσίες

Στην Λιθοτομή προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες με εγγυημένες λύσεις

• Μελέτες και σχεδιασμό εκμεταλλεύσεων μεταλλείων και λατομείων

• Μελέτες και εφαρμογές περιβαλλοντικής ανάπλασης και αποκατάστασης

• Αδειοδοτήσεις, επεκτάσεις και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές

lithotomi.gr © 2013-2015