Νέα - Ανακοινώσεις

• Δημοσιεύτηκε ο ισολογισμός του Οικονομικού έτους 2015. Δείτε εδώ

• Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας ΛΙΘΟΤΟΜΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. την 12/08/2016. Δείτε εδώ τα πρακτικά

• Βρείτε εδώ τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)    σύμφωνα με την YA2223 - ΦEK122714/06/11

lithotomi.gr © 2013-2015