Αρχική Σελίδα

Καλωσήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας.

Η ΛΙΘΟΤΟΜΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. είναι ανώνυμη τεχνική εταιρεία που δραστη-ριοποιείται στην ανάπτυξη των Ελληνικών Ορυκτών Πόρων και ιδιαίτερα στην μελέτη, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την οργάνωση της εκμετάλλευσης πάσης φύσεως λατομείων και μεταλλείων.

Ειδικεύεται επίσης στην μελέτη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής ανάπλασης και αποκατάστασης των ενεργών και ανενεργών χώρων εξόρυξης με το πέρας της εκμετάλλευσης.

Συνεργάζεται με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία και συνεργασίες με επιστημονικά ιδρύματα.

Η γνώση και η εμπειρία στην ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας του Ορυκτού Πλούτου, της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθιστούν την εταιρεία μας ικανή να συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη του Κλάδου τόσο σε ερευνητικό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο.

Βασική φιλοσοφία των ανθρώπων της Λιθοτομής είναι η αποδοτική και ποιοτική παροχή των υπηρεσιών μας στον βέλτιστο χρόνο και σε συμφωνία με τις ανάγκες των πελατών μας.

lithotomi.gr © 2013-2015